Tallat de fusta reciclada
120 x 290 x 250 cm
Ivars d’Urgell
Escultura | Espai públic
Descripció